Maskinsyn avslører fangstkvalitet

Roboter med maskinsyn gjør det mulig å klassifisere fiskefangsten på båten – med stor nøyaktighet. Det sparer fiskerne for tid og penger.

Når pelagisk fisk som sild og makrell skal selges, pågår en intens auksjon der tiden er knapp. Fangstens vektfordeling og omfang avgjør prisen.

– Kjøper vil ha rett størrelse på fisken, slik at de for eksempel slipper å stille om maskinene de har i produksjonslinja. De må vite hva de kjøper, og det raskt, forklarer forsker Aleksander Eilertsen i SINTEF.

I dag fastsettes fangstkvaliteten og vektfordelingen på bakgrunn av manuelle målinger av fisken ombord. Dette er svært tidkrevende arbeid, samtidig som det er et press på at svaret må komme hurtig. Beregningene blir dermed et sjansespill.

– Beregner man feil, kan det bli store diskusjoner rundt kjøpsprisen når fangsten kommer til land og blir kontrollveid. Selger har på en måte solgt noe han ikke har.

Enorme fangstmengder

Derfor har SINTEF, i et utviklingsprosjekt støttet av FHF, laget et «proof-of-concept»-system for automatisk vektestimering som kan installeres på fiskebåter. Systemet skal nå industrialiseres.

– Vi tror dette kan bli svært nyttig fordi fangst av pelagisk fisk foregår med ringnot. Nota kan være opp til en kilometer i omkrets når den settes, og et kast kan gi en fangst på opptil 1000 tonn. Det er en vanvittig stor mengde fisk, og det gjør at feilmarginene ved vektestimering av fangsten kan bli veldig store, forklarer forsker Aleksander Eilertsen.

Det nye systemet tar ut prøve-fisk automatisk ved et tilfeldig utvalg, før fisken veies og transporteres tilbake i fangst-tanken. 3D-maskinsyn gjør at fangstens vektfordeling (de ulike størrelsene på fisken) beregnes.

I tillegg sørger maskinsynet for at fisken identifiseres: Den artsbestemmes og eventuelle skader registreres.

–Tidligere har det vært absolut nødvendig å separer alle fisk for å håndtere dem individuelt – men med 3D-skanning om bord er ikke dette lengre et krav, understreker forskeren.

Her kan du se hvordan systemet fungerer i praksis: