Smarte kråkefugler unngår trafikkdøden

Fugler med relativt stor hjerne gjør de smarteste valgene for å unngå å bli truffet av biler.

Kråke, skjære og kaie flyr vekk fra veibanen, og er dermed de flinkeste til å unngå kollisjoner med bil.

Dette viser en ny undersøkelse. Arild Husby ved Centre for biodiversity dynamics, NTNU, og Magne Husby ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, har studert fluktatferden hos 3700 individ fra 11 ulike fuglearter i Norge.

Mange fuglearter oppholder seg i veikanten på leiting etter mat, og kan derfor lett komme til å kollidere med kjøretøy som kommer i stor hastighet.

Undersøkelser viser at det dør mange titalls millioner fugler i trafikken hvert år, både i Europa og i USA. I Sverige regner man med at 8,5 millioner dør hvert år,  og i Danmark 1,1 millioner. I Norge er ikke denne form for fugledød undersøkt.

Arter som gråspurv, pilfink, låvesvale, svarttrost og bokfink ble i den danske og svenske undersøkelsen oftest funnet død langs veikanten.

Flere studier viser at fuglearter med stor hjernestørrelse i forhold til kroppsvekten, er mer innovative og har lettere for å etablere seg om de må – i nye områder. Forskeren ville undersøke om forskjeller i relativ hjernestørrelse mellom arter også påvirket fluktatferden i forhold til biltrafikk.

Husby og Husby fant ut at de artene som flykter mot høyre eller venstre omtrent like ofte, det vil si at de flyr vekk fra eller krysser veien mer eller mindre tilfeldig, var de artene som hadde en relativt sett liten hjernestørrelse. Fugler med relativ større hjernestørrelse fløy vekk fra veibanen i ca 80 prosent av tilfellene. Og kråkefuglene kaie, skjære og kråke fløy oftest vekk fra veibanen, skriver Adresseavisen. Disse artene har stor hjerne i forhold til kroppsvekten, og er sammen med papegøyer regnet for å være de mest intelligente fuglene i verden.