Skal undersøke søvnproblemer

Noen unge mennesker plages sterkt av forskjøvet døgnrytme. Forskere trenger å komme i kontakt med slike i forbindelse med en ny studie.

Forskere ved Institutt for nevromedisin søker nå etter flere personer med forsinket søvnfasesyndrom.

Pleier du å legge deg sent på kvelden (etter midnatt) og stå opp sent på morgenen? Synes du det er spesielt vanskelig å stå opp på morgenen, selv med vekkeklokke? Går dette utover dine daglige rutiner og gjøremål?

Noen unge mennesker plages av forskjøvet døgnrytme i så stor grad at det påvirker dem både akademisk og sosialt. Forskerne i Trondheim ønsker å se nærmere på fysiologiske årsaker til dette fenomenet. De vil undersøke søvnkvaliteten både hos pasienter og friske kontrollpersoner.

Du må være mellom 18-33 år for å delta i studien, som vil foregå i samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim. Undersøkelsen foregår ved Institutt for nevromedisin, Det medisinske faktultet, NTNU.

Mer informasjon fra stipendiat Brandy Solheim på [email protected].