Med huset som “bensinstasjon”

Hvis du bygger et nullutslippshus og har en el-bil, kan du bruke huset til å lade opp bilen.

Flere og flere europeiske land vedtar at store deler av energibruken skal dekkes av fornybare energikilder. Tyskland er ett av landene som går foran på dette området. Det ambisiøse målet er at 60 prosent av det nasjonale energibehovet skal dekkes av “trygg energi fra fornybare kilder” innen 2050. Samtidig har FNs klimapanel slått fast at utslippene av klimagasser fremskynder klimaendringer, og må reduseres med 50 prosent innen 2050.

Her hjemme begynner pilotbygget Multikomfort Larvik å ta form. Her vil Optimera og Brødrene Dahl teste ut nye resultater innen energieffektivisering, bo-komfort og bærekraftige løsninger i praksis. Blant annet har huset solceller på taket.

Denne løsningen er bare noe av det som presenteres på årets ZEB-konferanse ( Zero Emission Buildings) i regi av  SINTEF Byggforsk og NTNU.

Framtidige konsepter
– Nyskapende design av bygninger og områder kan bidra betydelig til denne felles utfordringen, sier Prof. Dr-Ing. Norbert Fisch ved Technical University Braunschweig i Stuttgart. Fisch er en av mange spennende foredragsholdere på konferansen, som går av stabelen 4. september i Oslo.

Ifølge Fisch vil to aspekter forandre de framtidige konseptene for bærekraftige bygninger:

  • Elektrisitet blir viktigere og viktigere. Denne elektrisiteten kan genereres av fotovoltaisk teknologi (solceller), og er et økonomisk konkurransedyktig supplement til elektrisitet levert av det offentlige nettet.
  • Framtidige energistandarder må strebe mer enn noen gang etter å nå det økonomiske optimum mellom reduksjon av energibehovet og produksjon av fornybar energi.

Meld deg på konferansen her.