Dårligere tilbud til de sykeste

Opptrappingsplanen for psykisk helse skulle prioritere de aller sykeste. I en ny SINTEF-rapport kommer det fram at det stikk motsatte skjer.

Siden 1999 er hver tredje døgnplass i spesialisthelsetjenesten lagt ned, uten at disse pasientene får et tilsvarende tilbud i kommunene, ifølge forsker Solveig Ose i SINTEF. SINTEF har fulgt feltet siden begynnelsen av 2000-tallet, og mener nedbyggingen innen for spesialisthelsetjenestens døgntilbud i psykisk helsevern går for fort.

Ose har beregnet at man ved bedre forebygging kommunene kunne en fjerdedel av pasientene i psykisk helsevern ha unngått innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

I den nylig publiserte rapporten kommer det også fram at bare 42 prosent av pasientene som har behov for døgnbemannet omsorgsbolig når de skrives ut fra døgnbehandling, er sikret et slikt tilbud.

Illustrasjonsfoto: Morguefile.