600 forskere til NTNU

Målet er å forbedre og skape tryggere materialer.

600 forskere fra 48 land kommer til Trondheim for å delta på en konferanse som kan skape større trygghet, blant annet offshore.

20th European Conference on Fracture samler noen av de dyktigste folkene innenfor feltet der de forsøker å skape og forbedre solide og trygge materialer og strukturer.

Selve åpningen finner sted mandag 30. juni kl. 09.00 i realfagbygget R1 ved NTNU på Gløshaugen.

Konferansen arrangeres hvert annet år, men dette er første gang den arrangeres i Norge. Den varer fra mandag til fredag.

Leder for konferansen er Zhiliang Zhang fra Institutt for konstruksjonsteknikk.