ESA vil kartlegge rom-tjenester

Rundt jordkloden svever et stort antall satellitter. Til sammen gir de et hav av informasjon.

Noen satelitter observerer jordoverflata ved hjelp av kamera, noen sørger for effektiv kommunikasjon her nede, andre er til for at skip skal kunne navigere trygt – eller holde seg i ro når det er nødvendig, for å nevne noe. Nå skal norske forskere undersøke om denne informasjonen kan samles, og brukes på en enda smartere måte.

MARINTEK skal derfor kartlegge bruken av såkalte rom-tjenester i samarbeid med Kystverket, Kongsberg Seatex og KSAT. Målet er å se om de til sammen kan gi oss ny og nyttig informasjon i form av tjenester som ikke er tilgjengelig i dag. Støtten kommer fra den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

– Vi ønsker å se om vi kan identifisere tjenester knytta til for eksempel ulike observasjonstjenester, eller varsling av værfenomener. Overvåking av oljeutslipp, beregning av prognoser for ulike maritime operasjoner som krever presis posisjonering, eller identifisering av lovbrudd som illegale maritime aktiviteter, er noe av det vi skal se på. Nye tjenester knyttet til søk og redning er også et aktuelt tema, utdyper prosjektleder Kay Fjørtoft i MARINTEK.

Prosjektet har fått navnet ARCTICSAT.