NTNU-professor leder EUs helseprosjekter

Europaportalen har fått opp øynene for to EU-undersøkelser om europeisk helse. De ledes av en NTNU-professor.

Professor Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap har de siste årene ledet EU-prosjektet Euro-GBD-SE, som tar for seg ulikheter folks helse i Europa. Nå leder Eikemo også helsemodulen i den store EU-undersøkelsen European Social Survey.

Europaportalen skriver om forskningen og om Eikemos bidrag. Saken har tidligere vært omtalt i Gemini her.

I Norge er det særlig røyking som bidrar til sosiale ulikheter når det kommer til helse. Gemini har tidligere skrevet om det i denne saken.

Prosjektet ledes av Erasmusuniversitetet i Rotterdam.