FN markerte World Wildlife Day

FN ved Ban Ki Moon har erklært 3. mars for World Wildlife Day.

I år er  første gangen denne dagen markeres og behovet for å beskytte og regulere bruk av planter og dyr i hele verden har aldri vært større.

Spesielt problemene rundt økende illegal handel har det siste året vært diskutert i FNs generalforsamling og blant annet EU har nylig erkjent behovet for en ny policy for vern og bærekraftig bruk.

Verden har med andre ord stort behov for en ny tilnærming for å verne om og sikre naturressursene til nytte for lokalbefolkningen, staters skatteinntekter og arbeidsplasser, og for å bekjempe fattigdom og sikre fungerende økosystemtjenester. Mer informasjon her.

Professor Eivin Røskaft ved Institutt for biologi både har vært og er involvert i  prosjekter relatert til forholdet mellom lokalbefolkningen og vern av ulike dyrearter, blant annet i Bangladesh og Tanzania.