To jentedager ved NTNU

250 jenter fra videregående skoler over hele landet kommer til NTNU for å lære om teknologi- og realfagsstudiene.

Torsdag 6. og fredag 7. februar arrangeres Jentedagen ved NTNU. På Jentedagen får deltagerne møte studenter og ansatte ved NTNU, de får delta på forelesninger, møter studieprogrammene på stands og får høre hvorfor teknologi og realfag passer for jenter.

NTNU dekker reise og opphold for alle deltakerne.

Jentedagen er ett av en rekke tiltak som NTNU gjør hvert år for å tiltrekke seg flere kvinnelige teknologistudenter, og tiltaket har god effekt. Andelen kvinnelige primærsøkere til sivilingeniørstudiene ved NTNU har økt fra 16 % i 2005 til 29 % i 2013. Av de 250 jentene som deltar på Jentedagen søker 60 % seg til et teknologi- eller realfagsstudium ved NTNU.  Men på noen av  studieprogrammene er kvinneandelen fremdeles så lav som 10%.

– Å rekruttere flere kvinner til våre teknologi- og realfagsstudier, er noe vi bruker tid og mye ressurser på ved NTNU, sier Line Berg, prosjektleder for Jenteprosjektet Ada.

Jentedagen har et budsjett på ca. 850 000, og finansieres av NTNUs likestillingsmidler.