Smertestillende uten effekt

Mennesker med kroniske muskel- og skjelettplager reduserer sin opplevelse av smerte dersom de får utskrevet sovemedisiner. Samtidig viste det seg at pasientene som fikk utskrevet smertestillende medisiner ikke opplevde at helsa ble bedre.

Dette viser en studie fra HiST og SINTEF. Pasientene som fikk angstdempende preparater hadde den største effekten når det gjaldt den totale opplevelsen av helseforbedring.

Undersøkelsen ble utført på 1562 pasienter med muskel og skjelettplager, før og etter deltakelse i et rehabiliteringsprogram. Det var flere kvinner enn menn som deltok.
Studien ble nylig publisert i Journal Of Musculoskeletal Pain.