Fasadevinnere: Ubehandlet gran og furu

Ønsker du en klimavennlig fasade, er det lokale materialer som gjelder.

Rapporten “Miljøanalyse av trefasader” fra SINTEF Byggforsk, viser at kortreist trevirke som gran og furu med eller uten kopperimpregnering er det mest klimavennlige alternativet. Dette er også et mer klimavennlig valg enn sibirsk lerk, et materiale som lenge har vært populært. Sammenlikningen, som ble gjort av en rekke ulike kledningstyper i et livsløpsperspektiv, viser at også tre behandlet med maling og beis er gir relativt høye klimagassutslipp. Rådet fra forskerne er derfor å velge beis eller maling som har lange vedlikeholds-intervaller, om man ikke vil la kledningen stå i naturell utgave. For kledninger som ikke skal males eller beises, anbefaler forskerne kobberimpregnert gran eller furu.