Systemet som ble satt opp på Værnes i desember, er en myk form for videoovervåking der personlig identitet viskes ut. Bildet er fra køen på Gardermoen. Foto: Scanpix.

Beregner ventetid i sikkerhetskontrollen

  • Av
    Publisert 09.01.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Varmemålende kamera på flyplasser kan beregne kø og innsjekkingstid bedre enn systemer som estimerer ut fra Bluetooth og WIFI på passasjerenes mobil.

FAKTA:

 

  • Videoovervåkingsselskapet Detec og SINTEF har utviklet en ny passasjerteller.
  • Passasjertelleren beregner kø og innsjekkingstid i sikkerhetskontroll.
  • Prosjektet på Værnes er utført i nært samarbeid med Værnes flyplass og den lokale sikkerhetsleverandøren Bravida Norge AS.

I dagens sikkerhetskontroll på Værnes lufthavn gir to infrarøde varmemålende kameraer og strategisk plasserte optiske følere, et estimat på hvor lang tid køen tar.

Det er forskere ved SINTEF IKT sammen med videoovervåkingsselskapet Detec AS som har utviklet en passasjerteller basert på disse sensorene.


Skrur av Bluetooth

Asbjørn Berge på SINTEF opplyser at denne passasjertelleren gir et resultat som er mer nøyaktig enn systemer som er basert på Bluetooth og WIFI. Dette skyldes blant annet at mange ofte skrur av disse tjenestene for å spare strøm. Undersøkelser har vist at under 30 prosent har én eller begge tjenester på.

Myk videoovervåking

-Systemet  med de to infrarøde varmemålende kameraene ble satt opp på Værnes i desember i 2013. Dette er en myk form for videoovervåking der personlig identitet er visket ut. Man ser kroppstemperaturen til folk, men ikke detaljer, sier Berge.

Lærer seg menneskestrømmen

Som kjent er køene på flyplasser ordnet i labyrinter bygd opp med sperrebånd. Sikkerhetspersonellet endrer sperringene i forhold til størrelsen på køen, og systemet lærer seg automatisk hvordan strømmen av mennesker flyter. Dette brukes igjen til å gi et anslag på hvor lang tid det tar før man har forsert køen og sikkerhetskontrollen.

Gjennom flere tiår har SINTEF-forskere jobbet sammen med Detec AS for å utvikle avansert programvare for videoanalyse som kan brukes til å avsløre uønsket og truende aktivitet i menneskemengder, eller til automatisk å sikre spesielle områder.