Boken tar for seg sikkerhet ut fra et organisatorisk utgangspunkt, og er dermed den første i sitt slag på norsk.

Bok skal gi sikrere arbeidsplasser

Den nye boken «Sikkerhet i organisasjoner» er ment som en hjelp i arbeidet for å gi folk en sikker arbeidsplass.

Den nye boken «Sikkerhet i organisasjoner» er ment som en hjelp i arbeidet for å gi folk en sikker arbeidsplass.

Boken tar for seg sikkerhet ut fra et organisatorisk utgangspunkt, og er dermed den første i sitt slag på norsk.

Forskningsleder Trond Kongsvik ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS står bak. Han har 12 års erfaring fra organisasjons- og sikkerhetsforskning. Sikkerheten i bedrifter avhenger blant annet av evnen til å organisere. Dette handler om evnen til å forebygge ulykker, men også om å lære av tidligere feil og minimere risikoen for at nye ulykker skal inntreffe.

Ettersom bedrifter blir større og mer kompliserte, blir dette stadig vanskeligere. Ulykker kan skje selv om bedriften eller organisasjonen har gjort alle forholdsregler en kan forvente.

Noen ganger er det i praksis umulig å fjerne risikoen ved en jobb totalt. Da gjelder det å minimere risikoen snarere enn å eliminere den. Til sist betyr sikkerhet dermed å fjerne uakseptabel risiko.

Mer enn forbud

Men hva er egentlig sikkerhet? Dette er kanskje ikke så enkelt å svare på som du tror. Sikkerhet oppstår i et samspill mellom ulike faktorer som for eksempel arbeidstakernes og eiernes holdninger, krav til profitt og evne og vilje til å ta erfaring fra tidligere ulykker i bruk.

Å øke sikkerheten betyr altså ikke bare å sette opp fysiske barrierer eller hindre uønsket atferd gjennom forbud. Det handler om holdningsendringer, om kontrollrutiner, om rapporter og granskninger når noe går galt, om evnen til å analysere tilgjengelig informasjon og viljen og muligheten for å omsette viten til handling.

«Sikkerhet i organisasjoner» bruker kjente og tydelige eksempler. Boken er enkel å finne fram i og er skrevet på et forståelig språk. Resultatet er dermed blitt en bok som ikke bare er nyttig for studenter ved å gi en oversikt over nyere forskning og teorier om sikkerhet, men som også kan brukes i praksis for HMS-ansvarlige, som et lite oppslagsverk eller være en vekker for alle som lever med risiko på arbeidsplassen.