Teknologi-camp for jenter

Fra søndag 3. november til tirsdag 5. november arrangerer NTNU teknologicamp for jenter.

Fra søndag 3. november til tirsdag 5. november arrangerer NTNU teknologicamp for jenter.

Teknologi-campen er ett av en rekke tiltak som NTNU gjør hvert år for å tiltrekke seg flere kvinnelige teknologistudenter, og tiltaket har god effekt.

30 prosent av jentene som deltok på Teknologi-campen i 2012 er i dag teknologi- eller realfagstudenter ved NTNU. Jenteandelen på sivilingeniørstudiene ved NTNU har vært stadig stigende de senere årene. Andelen kvinnelige primærsøkere til sivilingeniørstudiene har økt fra 16 prosent i 2005 til 30 % i 2012.

112 jenter fra hele landet kommer til NTNU for å lære om IKT-studier og om NTNU. På Teknologi-campen får deltagerne møte studenter og ansatte ved NTNU, de får delta på forelesninger, jobbe i workshops, møte studieprogrammene på stands og får høre hvorfor teknologi generelt og IKT i særdeleshet passer for jenter. NTNU dekker reise og opphold for alle deltakerne.

Da søknadsfristen gikk ut, hadde 629 høyt kvalifiserte søkere meldt sin interesse for arrangementet.

– Vi har fantastisk mange flinke søkere i år, sier Line Berg, prosjektleder for Jenteprosjektet Ada.

– Vi ser at de flinkeste jentene i stadig større grad vurderer NTNU og teknologi som aktuelle studier, noe vi selvsagt er svært glade for. Skal vi klare å tiltrekke oss flere dyktige ingeniører i fremtiden, bør vi henvende oss til jentene. Det er der vi har størst potensiale for økt rekruttering.  Med Teknologi-campen prøver vi å bryte ned noen fordommer og vise frem en del sider av IKT som ungdom ofte ikke kjenner til, som medisinsk teknologi, «Grønn IKT» (miljøvennlig IKT) og sammenhengen mellom kunst og data.