Mobilspill forklarer ultralyd

Mobilspillet Jakten på ultralydbølgene, laget ved NTNU, forklarer hva ultralyd er. Du samler poeng ved å spille en delfin som må passe seg for hai, gjette riktig på hvilket organ du ser på ultralydbildet og bruke ekkolodd i en fiskebåt for å finne fisk.

I det gratis mobilspillet Jakten på ultralydbølgene samler du poeng ved å spille en delfin som må passe seg for hai, gjette riktig på hvilket organ du ser på ultralydbildet og bruke ekkolodd i en fiskebåt for å finne fisk.

Jakten på ultralydbølgene forklarer på en underholdende måte hvordan ultralyd fungerer. Spillet er laget av Det medisinske fakultet ved NTNU. Fra januar 2014 vil det inngå i en utstilling om ultralyd i Medisinsk museum ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Jakten på ultralydbølgene finnes både på AppStore og GooglePlay.

Ultralyd er lydbølger som sendes ut og som reflekteres tilbake når de treffer noe. Ut fra de reflekterte lydbølgene kan man danne seg et bilde av det man ikke kan se i det mørke havdypet – eller under huden. Ultralyd brukes i dyreriket av blant annet flaggermus og delfiner.

Vi mennesker bruker det samme prinsippet innen helsevesenet for å se på et foster i mors mage eller undersøke om hjertet fungerer som det skal.

Brettet «fartsmåling» prøver å forklare hvordan ultralydteknologi ikke bare kan gi oss bilder av kroppens indre, men at ultralyd også kan hjelpe legene med å diagnostisere trange hjerteklaffer og blodårer. Hvis blodårene begynner å tette seg igjen, vil blodet som renner gjennom få høyere fart når det passerer innsnevringen. Det samme skjer med vannet når man klemmer på en hageslange. Med et ultralydapparat og Doppler-teknologi kan legene finne slike innsnevringer slik at de kan behandlet det. I spillet skal man bruke ultralydbølger for å finne det trange området i en blodåre, for deretter å behandle pasienten.

Dopper-ultralydteknologi ble utviklet på 1970-tallet av ingeniører ved NTNU og testet ut i nært samarbeid med leget ved St. Olavs Hospital. Denne teknologien brukes i ultralydapparat verden over i dag.

Jakten på ultralydbølgene er laget av Det medisinske fakultet ved NTNU, med støtte fra Forskningsrådet. Spillet ble første gang brukt under Forskningsdagene i høst, og fra januar 2014 vil det inngå i en utstilling om ultralyd i Medisinsk museum – et nytt museum ved universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim.

Erlend Dahl, femteårsstudent innen kunstig intelligens ved NTNU, har som sommerjobb utviklet og programmert spillet. Han samarbeidet tett med forskere ved NTNU og leger ved St. Olavs Hospital slik at innholdet i spillet skulle bli faglig korrekt.

Jakten på ultralydbølgene i AppStore.

Jakten på ultralydbølgene i GooglePlay.