Bidro på BBC

Arnulf Hagen, professor II ved Institutt for marin teknikk ved NTNU, bidro i helgen under BBCs program Sunday Politics Scotland. Innslaget handlet om nedleggelse av skipsverft.

Hovedbudskapet hans er at motstand mot forandringer har ført til nedleggelse av skotske, og andre europeiske, skipsverft. Manglende samarbeid og tillit mellom ledelse, arbeidsfolk og fagorganisasjoner førte til en situasjon der nødvendige forandringer ble svært vanskelig å gjennomføre.

Endring krever langsiktighet og samarbeid mellom alle parter, altså myndigheter, ledelse, ansatte og fagforeninger, og dette har vært viktig for suksessen til norsk skipsbygging, mener Hagen.

Programmet ligger her i noen dager til, men er i utgangspunktet sperret for folk utenfor Storbritannia.