Skolefrafall øker risikoen for å bli arbeidsufør

Personer som ikke har fullført videregående skole har 21 prosent forhøyet risiko for å bli varig arbeidsufør, viser en studie fra NTNU […]

Personer som ikke har fullført videregående skole har 21 prosent forhøyet risiko for å bli varig arbeidsufør, viser en studie fra NTNU. Forskerne har undersøkt frafall i skolen og trygdeytelser blant over 6000 skoleungdommer. Disse ungdommene, som deltok i HUNT-studien i 1995, ble kartlagt for om de hadde fullført videregående skole da de hadde fylt 24 år. Det ble videre i forskningsprosjektet koblet denne informasjonen mot om ungdommene hadde mottatt trygdeytelser i over seks måneder, i form av rehabilitering, sykemelding, attføring eller uførepensjon.

– Vi visste fra før at personer som ikke har fullført videregående skole, har høyere risiko for å være ute av arbeid på grunn av sykdom, sammenlignet med de som har fullført skole. Vi ville sjekke om denne sterke sammenhengen kunne forklares med andre kjente risikofaktorer, sier Karin de Ridder, spesialist i samfunnsmedisin ved NTNU til Dagensmedisin.no.

Forskerne tok høyde for kjente risikofaktorer som blant annet foreldre med lav utdanning, helseplager i ungdomstiden, røyking, overvekt, skolevansker og ensomhet. Det kom frem at en som ikke hadde fullført videregående hadde 21 prosent større risiko for å være ute av arbeid på grunn av sykdom. Når man tar hensyn til andre risikofaktorer, reduseres risikoen til 15 prosent. Studien konkluderer videre med at uansett hvilken bakgrunn man har, vil de som dropper ut av skolen ha økt risiko for sykdom og uførhet i ung alder. Disse funnene viser betydningen av tidlig forebygging av frafall og økt fokus på integrering i arbeidslivet og støtte til dem som ikke klarer å fullføre skolen, skriver forskerne i studien.