Data fra 120 000 nord-trøndere gir bedre helse

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er den største samling av helseopplysninger og biologisk materiale om en befolkning i Norge. 120 000 nord-trøndere fra 13 år og oppover har bidratt i flere omganger. Her kan du se hvordan materiale kan bidra til en bedre forståelse av folkehelsa.