Hjelper Statoil med utdanning innen prosjektledelse

NTNU og BI inngår avtale med Statoil om å utvikle utdanningsprogrammer innenfor faget prosjektledelse. Den nye avtalen dekker kompetansebygging knyttet til de globale utfordringene med energiprosjekter – helt fra letefase, via feltutvikling til produksjon innen:

  • Prosjektledelse som fag
  • Globale prosjektstrategier
  • Organisering av energiprosjekter
  • Internasjonal prosjektledelse
  • Arbeid i tverrfaglige og tverrkulturelle team

Avtalen innebærer et samarbeid hvor Statoil vil nyte godt av NTNUs og BIs kompetanse innen prosjektledelse. Samtidig vil Statoil bidra med praktisk erfaring innen prosjektledelse til utdanningene ved de to studieinstitusjonene. Avtalen varer i  seks år – med mulighet for ytterligere fire år, og er ved  NTNU inngått av Etter- og videreutdanningsprogrammet i prosjektledelse.

NTNU og BI har sterke fagmiljøer innenfor faget prosjektledelse, og samarbeider med ledende universitetsmiljøer i land der Statoil forventer vekst, som Canada og USA.