Pynter for milliarder – men lar husene råtne

Nordmenn bruker hvert år milliardbeløp på boligene sine, men mangler kunnskap om hva som er lønnsom bruk av oppussingskronene. SINTEF Byggforsk har kartlagt feil og mangler i ca. hundre hus bygget på 1980-tallet, og samtidig sett på hvilke utbedringstiltak eierne har prioritert. Funnene viser at færre enn én av ti huseiere bruker pengene sine på nødvendig utbedring. I stedet koster vi på oss mer praktiske løsninger og estetisk oppgradering.

De fleste skadene i undersøkelsen var i bad og vaskerom, og skadene var mest omfattende på de badene som var renovert. Differansen mellom antall skader og utbedringstiltak i kjellere og grunnmur er det mest oppsiktsvekkende funnet i undersøkelsen. Færre enn én av ti hadde utbedret påviste skader i kjelleren. Byggforsk oppfordrer derfor at kjøpere undersøker boligen grundig selv, og leser salgsdokumentasjonen nøye. Les mer om hvordan du kan undersøke boligen i Boligkjøperboka fra SINTEF Byggforsk.