Energigjerrig dagligvarebutikk

Forskere ønsket nylig velkommen til en gjerrig nærbutikk.  Den vil trenge 30 prosent mindre energi enn andre norske matbutikker, mener de.

I dag må vi dumpe noe overskuddsvarme over taket på bygget. Men hadde nabolaget hatt skoler eller barnehager som kunne brukt denne, ville det reelle energikuttet bli enda større enn de 30 prosentene vi mener er realistisk i butikklokalet, sier SINTEFs Armin Hafner (bildet).

SINTEF har vært tungt inne i utformingen av energikjeden i den nye kolonialbutikken i Trondheim.  Nøkkelen til energibesparelsene ligger i utnyttelsen av dagslys og i teknologien som er brukt i ventilasjonssystem og kjølemaskiner og til å håndtere samspillet mellom disse.

Målinger av energibruken i pilotbutikken skal legge grunnlaget for serieproduserte og billigere løsninger som kan spres disse til andre butikker.