Fjerner lakselus med blåskjell

Lakselus gir oppdrettsnæringa et tap på nærmere en milliard kroner årlig. Men blåskjell-dyrking på merdene kan bidra til å rette på situasjonen.

 Lofoten Sjøprodukter oppdaget nylig at man med stor sannsynlighet kan bruke naturen selv i bekjempelsen av lakselus. De hadde en merd ute som var overgrodd av blåskjell.

Da alle merdene ble undersøkt, hadde alle fått påslag av luselarver med unntak av den med blåskjellvekst. Etter dette funnet gjorde bedriften flere forsøk, med gode erfaringer.

Nå ønsker bedriften å undersøke dette i større skala, med hjelp fra SINTEF. Forskerne her mener dette kan være en interessant løsning som er verd å prøve ut og sendte nylig en søknad om et forsøksprosjekt til fylkeskommunen. Ifølge SINTEF kan dyrking av blåskjell også bli en mulig tilleggsnæring for lakseoppdretterne.