Gjennombrudd for SINTEF Brasil

 

SINTEFs søramerikanske knoppskudd, den brasilianske forskningsstiftelsen Instituto SINTEF do Brasil, har sine tre første kontrakter i havn – verdt til sammen 28 millioner kroner.

Det kinesiske oljeselskapet Sinochem er oppdragsgiver for to av prosjektene. Sammen med Statoil utvikler Sinochem det gigantiske oljefeltet Peregrino på brasiliansk sokkel.  Det nasjonale brasilianske oljeselskapet Petrobras er oppdragsgiver for det tredje prosjektet.

Instituto SINTEF do Brasil – SINTEF Brasil i dagligtale – er en brasiliansk forskningsstiftelse som er stiftet av SINTEF. Den ledes av adm. direktør Kjetil Solbrække (bildet). Stiftelsen skal utføre forsknings- og utviklingsoppdrag i Brasil etter mønster av det SINTEF har gjort for næringsliv og myndigheter i Norge gjennom 60 år.