Høreapparater for barn i den 3. verden

  • Av
    Kortnytt publisert 05.03.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Høreapparater er kostbare ting. Derfor har det alltid vært et problem å kunne hjelpe mennesker med hørselstap i den tredje verden. SINTEF er nå – sammen med firmaet Auristronic  – i oppstarten av et prosjekt der ideen er å skape et billig apparat som fortrinnsvis skal brukes av skolebarn med moderate hørseltap. Hjelpemiddelet baserer seg på vanlige headsets i stedet for høreapparater. Hjernen i systemet skal implementeres i en liten separat enhet.  Når barna skal screenes styres dette ved hjelp av mobiltelefon. Tanken er at personell på skolen skal kunne utføre dette. Forskerne jobber nå med viderefinansiering.