Skal måle isen

Når oljeselskapene beveger seg mot Arktis, kan tykk is, skrugarder og isfjell bli farlige for skip og rigger om havstrømmen går feil vei. Med Nortek som prosjektleder og SINTEF, Statoil og Kongsberg Maritime som deltakere, skal det nå utvikles et system for overvåking via et nettverk av sensorer på havbunnen. Så lenge man har kontroll på dybden fra sensoren og opp til havflata, kan det sendes lydsignaler fra sensoren på bunnen og opp – og så måle nøyaktig tid på ekkoet. Prosjektet SensIs er et innovasjonsprosjekt støttet av Norges forskningsråd. Første sensortest i sjøen skal skje før jul.