Rederiets beste flåte

Rederiene vil løse transportoppgavene med lave kostnader. Drivstoff er dyrt. Det lønner seg derfor å drive energivennlig. En analysemodell beregner beste flåte for god og rimelig drift.

Modellen simulerer inn i framtiden og regner raskt, slik at rederiene kan prøve seg fram. Modellen testes ut av et rederi som mater systemet med etterspørsel etter transport for type skip, størrelse på skipet, lastekapasitet, type skrog, utslipp, hastighet, type drivstoff og energiforbruk. Bjørn E. Asbjørnslett ved NTNU leder prosjektet.