Illustrasjonsfoto: Colourbox

IKT i politiet

  • Publisert 05.12.12

En masteroppgave i organisasjon og ledelse ved NTNU avdekket store mangler på IKT hos politiets data- og materielltjeneste.

Etaten bestilte selv rapporten og vil bruke kunnskapen. De har også sendt oppgaven til Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet med samme anmodning. Statsbudsjettet bevilget 2,4 milliarder for IKT-oppgradering til politiet.