Gjødsel for ny næring

Mens miljøvernorganisasjoner er kritiske til utslippene fra oppdrettsnæringen, undersøker forskere mulighetene for å utnytte milliardgjødslinga til ny biologisk produksjon langs kysten.

Kjell Inge Reitan ved NTNU/SINTEF har gjennom prosjektet Integrate dokumentert potensialet for såkalt integrert, multi-trofisk akvakultur (IMTA) langs norskekysten.

Tanken bak IMTA er å utnytte alle ressursene i akvakulturene på en helhetlig måte. Organisk og uorganisk avfall fra lakseoppdrettet kan for eksempel brukes som mat til tare og blåskjell.