Eldre er trege, men trygge i trafikken

  • Publisert 01.12.12

Jo mer komplisert trafikksituasjonen er, jo lenger tid bruker eldre førere på å reagere sammenlignet med yngre førere. Likevel gjør de ikke flere feil enn de yngre.

Test i NTNU og Sintefs kjøresimulator viser at erfaring hos eldre førere kompenserer for redusert reaksjonsevne. (Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info)

Test i NTNU og Sintefs kjøresimulator viser at erfaring hos eldre førere kompenserer for redusert reaksjonsevne. (Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info)

Resultatene kommer fra en studie som er gjort med to grupper førere i kjøresimulator. Førerne i den yngre gruppen var i alderen 35-45 år, mens de eldre var over 65.

Alle ble testet i tre ulike trafikksituasjoner, med varierende grad av komplekst trafikkbilde.

Den enkleste situasjonen simulerte fart på 50-80 kilometer i timen på en landevei med en enkel test på reaksjonstid. Her viste testen at de eldre var like raske som de yngre. Straks trafikkbildet de møtte ble mer komplisert, økte responstiden og forskjellen mellom de to gruppene ble større.

– Vi vet jo allerede at generell reaksjonstid går ned med økende alder, sier professor Hermundur Sigmundsson ved psykologisk institutt på NTNU.

– Derfor er det av interesse at i de enkleste kjøresituasjonene var det ikke tydelig forskjell mellom de eldre og yngre førere. Når kjøreoppgaven blir mer komplisert, ser vi derimot stor forskjell på reaksjonstiden til eldre og yngre bilførere, sier Sigmundsson.

Forskjellen er på opptil 46 prosent.

Erfaring kompenserer for treghet

Studien viser at jo mer komplisert kjøresituasjonen er, jo større forskjell er det mellom eldre og yngre førere. Det er ikke farten som avgjør hvor komplisert situasjonen er, men hvor mange ulike skilt, eller andre uforutsigbare elementer, føreren må forholde seg til.

I alle testsituasjonene måtte førerne også gi beskjed om når de oppdaget et skilt, i tillegg til å kjøre bilen i simulatoren. På tross av langt tregere reaksjoner i de mer kompliserte situasjoner gjorde ikke de eldre flere feil enn de yngre sjåførene.

– Dette er viktig kunnskap både for de som planlegger infrastruktur og skilting, leger som skal vurdere om eldre sjåfører skal få beholde sertifikatet, og de eldre selv.

– Den gode nyheten er selvsagt at eldre ser ut til å kompensere for treghet med solid erfaring, sier Sigmundsson.

Det er altså ingen grunn til å frykte alderen som sådan bak rattet.

Referanse:

Leversen m.fl.: Ageing and driving: examining the effects of visual processing demands, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 17, February 2013, Pages 1–4, doi: 10.1016/j.trf.2012.11.003