Drivstoff fra vann, jovisst går det an!

Ill.: SINTEF/Bjarne Stenberg

Ifølge forskere ved SINTEF kan Midt-Norge lage utslippsfritt drivstoff i store mengder om noen år – ved hjelp av vindkraft som er «til overs».

Hydrogen er en energibærer, og i denne settingen kan hydrogenet lages gjennom å spalte vann ved hjelp av elektrisitet, for eksempel fra vindkraft.

Produseres drivstoffet nær vindmøllene, avtar behovet for forsterkninger av kraftnettet mellom vindmøllene og kundene. Ved hjelp av overskudds-energi fra kommende vindmøller og små elvekraftverk kan dermed Midt-Norge lage hydrogen nok til å drive hele Sør-Trøndelags bilpark, ifølge forskerne.