Organisasjoner som tåler en trøkk

Robuste organisasjoner som tilpasser seg raskt og gjenvinner kontroll – det er målet for sikkerhetsforskere. Men da må faresignaler i bedriften fanges opp tidlig. Gjennom å studere ulike hendelser der man har gjenvunnet kontroll etter en faresituasjon, har sikkerhetsforskere i SINTEF og IFE utviklet et sett med indikatorer for å kjenne igjen og fange opp signaler på at sikkerheten i en virksomhet er truet.

Metoden har fått navnet Resilience based Early Warning Indicators (REWI). I samarbeid med ENI Norge og med finansiering fra PETROMAKS-programmet i regi av Forskningsrådet, har forskerne laget en veiledning for hvordan man kan implementere REWI-metoden; www.sintef.no/buildingsafety.