Rondane nasjonalpark

Nasjonalparker

Både de som driver tradisjonelt jord- og skogbruk, og de som driver med turistvirksomhet, synes det er svært bra at områdene de har sin næring i, har status som nasjonalparker. Det går fram av en undersøkelse forskere ved NTNU, NINA og Transportøkonomisk institutt har gjort i nasjonalparkene Rondane og Jotunheimen.

Hensikten var å finne ut hva de lokale interessentene mente om utviklingen av turisme i disse områdene. Alle interessentene var positive til turisme i nasjonalparkene – av en eller annen type og på ett eller annen nivå. Men de som drev innenfor turismen, følte mye sterkere enn de andre savnet av en klarere strategi for lokal turisme, og uttrykte en del frustrasjon rundt dette. Forskerne konkluderer med at lokale interessenter i langt større grad bør dras inn i driften av nasjonalparkene.