Når er det lurt å sette på klesvasken?

  • Av
    Publisert 19.09.12
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Nå skal vi betale hva strømmen faktisk koster når vi bruker den.

Verden har endret seg betraktelig siden kraftsystemene i Norge for hundre år siden. Klimaendringer stiller nye krav, og ny teknologi gir oss nye muligheter. Hittil har vi hentet mye av energien vår i Norge fra store vannkraftstasjoner, men nå skal nettet være fleksibelt og hente strøm der den finnes.

I løpet av 2016 skal alle husstander få «smart strøm». Den gamle strømmåleren i sikringsskapet vil bli erstattet med en ny, smart strømmåler med bryter og display som viser timeforbruk. AMS (Avansert måle- og styringssystem) er en del av det smarte nettet (SmartGrid) som nå innføres, og innebærer ikke noe mer mystisk enn at vi skal kunne betale hva strømmen faktisk koster når vi bruker den. Det hele er ispedd litt smart overvåking og styring – pluss mye bedre informasjon til strømkundene.

AMS er en ny måler som registrerer strømforbruket automatisk og kommuniserer dette til nettselskapet gjennom ulike kommunikasjonsløsninger. Du trenger ikke lenger å lese av strømmåleren selv.

Hver natt sender måleren informasjon om strømforbruket ditt til nettselskapet, og du kan få informasjon om siste døgns strømforbruk fra time til time. Det betyr at du kan se når på døgnet du bruker mye strøm og når du bruker lite. Da blir det lettere å kutte ned på forbruket!

Prisen på strøm varierer gjennom året, uka og døgnet, avhengig av hva det koster å produsere og overføre strømmen. Strømmen er generelt dyrest når det er kaldt, og på morgenene og ettermiddagen når etterspørselen er størst. Det som koster i kraftsystemet er overføringskapasitet. Analogt trenges det mange kjørefiler om alle bilister bestemmer seg for at de skal inn til sentrum nøyaktig klokka åtte på morgenen, men om de fordeler seg ut over to-tre timer, trenges det færre filer.

Når alle har AMS, vil smarte elektriske apparater kunne hente ut strøm når «det lønner seg». Dermed kan for eksempel varmtvannsberederen starte opp når strømmen er billigst, og vi kan la være å sette på oppvaskmaskinen når strømmen er dyrest.

Nøyaktig hvordan kraftsystemet vil se ut i framtida, vet vi ikke. Vi vet bare at det vil fungere smartere enn i dag. Noen kunder vil få det nye AMS-systemet installert alt i 2014, mens alle vil ha det innen utgangen av 2016.