Lite hjelp i dobbelt not

Dobbel not av nylontråd er ingen god løsning for å hindre at torsken rømmer fra oppdrettsmerdene. Det kan forskere i SINTEF Fiskeri og havbruk slå fast etter å ha intervjuet næringsutøvere som har erfaring med denne nottypen. De doble nøtene synes å være like utsatt for napping og gnag fra torsk som tradisjonelle nylonnøter.

Rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, konkluderer med at det derfor vil være lite hensiktsmessig å innføre krav om slike nøter i torskeoppdrett.