Doktorpromosjon 2013

Doktorgradsrekord

335 doktorer ble uteksaminert fra NTNU i fjor. Det er 74 flere enn året før, og flere enn noen gang. Mer enn hver tredje av dem var kvinner. 42 prosent hadde utenlandsk statsborgerskap. De fleste av disse kommer fra Asia, og har tatt graden innenfor et ingeniørfag.