TV

App gir bedre bilde på nett-TV

Det blir stadig vanligere at vi sitter med mobiltelefon og nettbrett når vi ser på TV, og at vi bruker disse enhetene til å kommunisere til omverdenen hva vi mener om programmene.

Forskere ved SINTEF har nå laget algoritmer som gjør at seere som har dårlig kvalitet på nett-TV på mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin, kan innrapportere dette. Appen benytter en skala fra én til fem stjerner samt et diskusjonsfelt, og ved at nettverksleverandøren får meldingen, kan båndbredden omfordeles slik at seerne får bedret kvaliteten med en gang. Seniorforsker Amela Karahasanovic ved SINTEF IKT leder prosjektet som støttes av Forskningsrådets store IKT-program Verdikt.