Toppkarakter til matte og IKT

Tre forskergrupper ved Institutt for matematiske fag, NTNU, får toppkarakteren 5 av et internasjonalt panel som på oppdrag fra Forskningsrådet har evaluert norske matematikkmiljøer. De tre gruppene er Algebra, Statistikk og Differensiallikninger og numerisk analyse.

Et annet internasjonalt panel har evaluert norsk IKT-forskning. Her fikk tre av 53 forskningsgrupper toppkarakteren 5. Den ene av disse er NTNUs forskningsgruppe for reguleringsteknikk. Karakteren er delvis satt på grunn av en svært høy publiseringsfrekvens – «excellent from an international perspective», som det het i rapporten.