Skjørt på oppdrettsmerder

Permaskjørt på oppdrettsanlegg ser ut til å halvere antall lakselus. Før påske kjørte forskere på SINTEF Fiskeri og havbruk modellforsøk i flumetanken ved laboratoriet i Hirtshals for å se på notdeformasjon og vannstrømninger inn i og rundt merden. Men vil sterk strøm påvirke skjørtet slik at det mister sin funksjon? Og vil skjørtet gjøre at det blir større belastning på fortøyningene? Testene viste at belastningen på fortøyningen til en grovmasket merd økte i underkant av 40 prosent mens det ikke var store variasjoner i kreftene på fortøyningen når skjørt av ulik dybde ble testet.