Skaper neste generasjons saltkraftverk

Statkraft har gitt SINTEF et nytt toårig forskningsprosjekt på saltkraft. Ny membranteknologi og langtidsforsøk skal bringe den fornybare energikilden et hakk nærmere realisering. Prosjektleder Edvard Sivertsen ved Byggforsk skal sammen med kolleger samarbeide med Statkraft og flere membranprodusenter om å teste og optimalisere membranene, som er kjernen i teknologien. Et saltkraftverk utnytter nemlig at energi frigjøres når ferskvann og saltvann blandes, den såkalte blandingsenergien. For å nyttiggjøre seg denne energien må man ha hjelp av en halvgjennomtrengelig membran i kraftverket.