Oljevern i arktiske områder

SINTEF har nylig avsluttet et forskningsprosjekt som ser på håndtering av oljeutslipp under arktiske forhold. Fullskalaforsøk viser at brenning og bruk av dispergeringsmidler er metodene som fungerer best i felt.

Dispergeringsmidler er godkjente kjemikalier som er lite skadelige for livet i havet og fjæra. Middelet sprøytes på oljen, som går i oppløsning og blir til mindre dråper. En av utfordringene som prosjektet avdekket, er å finne egnet sprøyte- eller påføringsutstyr for isforhold. En annen utfordring er at oljen som behandles med dispergeringsmiddel, må blandes ned i sjøen. I åpen sjø klarer bølger og strøm jobben; i stillestående vann og is blir det verre.