Ny vannrenne for bedre miljø

Forskningssenteret CEDREN har nylig investert i nytt forskningsutstyr som skal bidra i arbeidet med å forene hensyn til fornybar utbygging og naturmangfoldet. En ny forsøksrenne i Vassdragslaboratoriet på NTNU skal bidra til å finne løsninger for mer variabel vannføring og kraftproduksjon i elver. Utstyret gjør det mulig for å finne de beste løsningene for det norske kraftsystemet, og gode alternativer for norsk fornybar kraft i det europeiske energisystemet.