Mer effektiv Co2-fangst

Co2-fangst fra kraftverk basert på fossilt brensel er energikrevende og kostbart, enten det gjøres ved å fjerne karbon før forbrenningsprosessen, eller ved å skille ut Co2 etter forbrenningsprosessen. Derfor har forskere jobbet for å utvikle andre metoder. En av disse er Chemical Looping Combustion (CLC). I denne prosessen benyttes et metalloksid som sirkulerer mellom to reaktorer. I den ene reaktoren tilføres luft, og metallet vil ta opp oksygen fra lufta, mens i den andre tilføres brenselet. Her vil oksygenet forbrukes i en reduksjonsprosess, og det dannes Co2 og vanndamp. Man får da to eksosstrømmer som kan benyttes til energiproduksjon: nitrogen fra den ene reaktoren og Co2 og vanndamp fra den andre. Vanndampen kan enkelt kondenseres ut. Resten er så å si rein Co2. Marie Bysveen (bildet) ved SINTEF Energi AS tror prosessen har potensial for å bli mer energieffektiv enn dagens røykgassrensing.