Laksefarm

Gigantanlegg til havs

Med fallende laksepriser vil det kreves mer effektiv produksjon og mer effektive lokaliteter. Framtidens lakseoppdrett kan derfor måtte skje i gigantanlegg lokalisert på områder med god utskifting av sjø og beskyttet mot vær og vind, tror forskere.

Et anlegg som produserer 30 000 tonn laks kan f.eks. bestå av 30 merder, med dagens begrensning på 1000 tonn i merdene. Knut Torsethaugen i SINTEF Fiskeri og havbruk mener dette betyr at næringen må ut i mer utsatte områder. Besparelsene vil da knytte seg til fôrbruk, og at laksen vil trenge mindre tid i sjøen. Men dette må avveies mot økt risiko for sykdom og rømming. Ved sykdom vil hele anlegget legges brakk, noe som vil innebære store økonomiske tap.

Forskere utreder nå en lokalisering på Froan i Sør-Trøndelag for å få fram hvilke utfordringer man står overfor.