varmemåler på bygg

Varmetap kan bli strøm

Over halvparten av all energi i verden går tapt i unyttig spillvarme – fra fabrikker og kraftverk, men også fra eget kjøleskap og elektriske artikler. I biler er tapet enda større. Her utnytter bilmotoren bare 30 prosent av energien – resten går tapt i varme eksosrør og bremser. SINTEF og Universitetet i Oslo vil nå samarbeide for å utvikle en ny, miljøvennlig teknologi – termoelektrisitet – som kan omdanne spillvarme til strøm. Teknologien går ut på å utnytte temperaturforskjeller.