Granskog

Plast av grantrær

De fleste matvarene du finner i butikken, er pakket i plast. I prosjektet NanoBarrier skal SINTEF-forskerne sammen med 14 partnere fra hele Europa, deriblant Borregaard, utvikle plastemballasje som er bionedbrytbart. Det kan føre til at både grantrær og juletrær ender opp som plastemballasje for matvarer. Prosjektet har fått finansiering fra EUs 7. rammeprogram.