Nye bøker: Norsk musikk i ny ramme

Ingrid Loe Dalaker:

Nostalgi eller nyskaping? Nasjonale spor i norsk musikk.

Brustad, Egge og Groven.

Tapir Akademisk Forlag

 

Fram til midten av 1920-tallet var norsk musikkultur sterkt preget av et romantisk og nasjonalromantisk stilideal. Mange unge norske komponister ønsket imidlertid å finne nye uttrykksmåter. De ble konfrontert med utfordringen om å kombinere norsk tonefølelse og samtidens nye stiluttrykk – som grunnlag for en ny nasjonal musikk.

Denne boka viser hvordan disse ideene kom til uttrykk ved en forening av elementer fra norsk folkemusikk og nyere komposisjonsteknikker. Ved å trekke forbindelseslinjer til ulike sider av norsk kultur og politikk forsøker boka å argumentere for at nye uttrykk for det nasjonale var noe som «lå i lufta» som del av et mer omfattende fenomen og en ny tid.

Boka er et resultat av forfatterens postdoktor-prosjekt ved NTNU: «Norsk musikk i mellomkrigstiden».