Skrivebok

Normerer krav til skriving

Skriving er en av de grunnleggende ferdighetene som må læres i skolen. Men det er dokumentert stor uenighet blant norske lærere om hva elevene bør kunne. Det finnes rett og slett ikke noe felles kompetansemål.

NTNU deltar nå, sammen med en rekke andre norske utdanningsinstitusjoner, i det såkalte Normprosjektet. Det skal kartlegge hvilke ferdigheter lærerne mener er nødvendige på ulike alderstrinn, og beskrive hva som kjennetegner gode, middels gode og svake tekster. Innsikten skal brukes til å definere målene med skriveopplæringen tydeligere, slik at nasjonale kompetansemål eller «standarder» kan utvikles, og bestemmes på en måte som ikke bryter med lærernes egen innsikt og kunnskap om barns skriveutvikling.

Normprosjektet blir den første landsomfattende undersøkelsen av hvordan barn lærer å skrive, og har høstet oppmerksomhet også internasjonalt.