Dokument med dårlige økonomiske resultater

Underrapportering fra bedrifter

Foto: MorgueFile

Foto: MorgueFile

Norge skårer etter manges oppfatning uventet lavt når det gjelder innovasjon og FoU, sammenlignet med andre nordiske land.

En studie fra SINTEF viser at underrapportering av FoU fra norske bedrifter – særlig innen underleverandørindustrien til olje og gassektoren, kan være så stor at det har en viss betydning for det totale FoU-nivået.