Skal gjøre Norge sikrere

Terrorbomben som raserte Regjeringskvartalet den 22. juli, har økt bevisstheten om hvor viktig det er å ha sikre bygninger. NTNUs SIMLab ansetter nå en egen professor som skal arbeide med å gjøre Norge sikrere mot terrorisme, industriulykker og naturkatastrofer. Vi har i dag flere bygninger som er attraktive for terrorister, og ikke alle er like godt konstruert med tanke på eksplosjoner.

Den nye professoren har bred kompetanse på samfunnssikkerhet, og skal bidra til undervisning og forskning på hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg under hurtige belastninger. Stillingen er de første tre årene delfinansiert av Forsvarsbygg.